0913.201.426

Bơm hoả tiễn, bơm tên lửa, máy bơm giếng, bơm giếng chìm công nghiệp là chủng loại máy bơm chuyên dụng cho nhu cầu sử dụng hút giếng khoan công nghiệp, với độ sâu lớn, giếng sâu, miệng giếng nhỏ ko chiếm diện tích, lưu lượng lớn, với nhiều cánh bơm.

Máy bơm hỏa tiễn