0913.201.426

Công suất tháp giải nhiệt và cách lựa chọn tháp giải nhiệt phù hợp

06/04/2020 3991

Công suất tháp giải nhiệt là gì? Thiết kế của tháp giải nhiệt cần xem xét nhiều chỉ số môi trường bên ngoài, chẳng hạn như nhiệt độ bầu ướt, lượng nước tuần hoàn, nhiệt độ nước đầu vào và đầu ra và nhiều yếu tố khác.

Với nước là một ví dụ, phương trình sau đây được sử dụng để biết các yêu cầu loại bỏ nhiệt cần thiết của thiết bị sản xuất, thường là khi tính toán nhiệt.

Q = (T2-T1) xm  

  • T1: Nhiệt độ nước đầu vào thiết bị (℃)

  • T2: Nhiệt độ nước đầu ra từ thiết bị (℃)

  • m: Tốc độ dòng nước (L / phút)

  • Q: Sự loại bỏ nhiệt được tạo ra bởi thiết bị (Kcal / h)


Cách tính công suất thải nhiệt

Ví dụ

Có một nhà máy muốn lắp đặt tháp giải nhiệt nước, và thiết bị của nó bao gồm máy làm lạnh làm mát bằng nước và bộ trao đổi nhiệt độ dầu cho máy đúc thổi. Phương pháp tính toán tản nhiệt theo yêu cầu của thiết bị như sau:

1. Yêu cầu của máy làm lạnh nước

    T1 : Nhiệt độ nước đầu vào đến máy làm lạnh: 32oC

    T2 : Nhiệt độ nước đầu ra sau khi trao đổi nhiệt: 40oC

    m : Tốc độ dòng nước cho máy làm lạnh: 30.000 lít / giờ

    Tính toán khả năng loại bỏ nhiệt: Q = (40-32) * 30.000 = 240.000 Kcal / h

2. Yêu cầu trao đổi nhiệt độ dầu cho thiết bị đúc thổi

    T1 : Nhiệt độ nước đầu vào để trao đổi nhiệt: 32oC

    T2 : Nhiệt độ nước đầu ra sau khi trao đổi nhiệt: 38oC

    m : Tốc độ dòng nước cho máy làm lạnh 30.000 lít / giờ

    Tính toán khả năng loại bỏ nhiệt: Q = (38-32) * 30.000 = 180.000 Kcal / h

    Tổng nhu cầu năng lực nhiệt khoảng 420.000 Kcal / h (240.000 + 180.000).  Đây là cơ sở lựa chọn tháp giải nhiệt.


Làm thế nào để chọn thông số kỹ thuật - công suất tháp giải nhiệt?

 

 

 

 

Đầu tiên, bạn có thể sử dụng thông số kỹ thuật mà nhà cung cấp tháp giải nhiệt tashin cung cấp để tìm tháp giải nhiệt mà bạn cần. Thứ hai, bạn cũng có thể cung cấp thông tin cho các nhà cung cấp tháp giải nhiệt cho phép họ chọn tháp giải nhiệt phù hợp với bạn. Thậm chí, bạn có thể lên kế hoạch và chọn tháp giải nhiệt theo kinh nghiệm của nhà cung cấp.

 

Tại thời điểm quyết định cuối cùng, chất lượng nước và các vấn đề về vôi, biến đổi khí hậu và các yếu tố khác có thể gây suy giảm công suất làm mát nên được xem xét. Phóng to kích thước tháp giải nhiệt có thể đảm bảo khả năng thực hiện hiệu quả làm mát.

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm: Tháp giải nhiệt tashin, 225RT, 200RT300RT, 25RT, 5RT10RT, 20RT15RT, 150RT,  250RT30RTlinh kiện tháp giải nhiệt,...

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn chính xác về sản phẩm!