0913.201.426

Máy bơm nước thải là chủng loại máy bơm hút chất thải lẫn nước từ nơi muốn hút lên nơi xả hoặc lên xe vận chuyển đi nơi khác, có 2 chủng loại bơm nước thải, bơm đặt chỉm và bơm đặt nổi tuỳ theo nhu cầu sử dụng.