0913.201.426

Động cơ điện SIMENS

1 / 6
  • Giá bán: 
    Liên hệ
  • Mã sản phẩm: SIMENS 02
  • Trạng thái: Còn hàng
Mô tả: 

<p> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 14px;">Danh mục sản phẩm: Động cơ điện</span></p>

Số lượng

<p> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 14px;">Động cơ SIMENS -&nbsp;</span><strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 14px;"><font color="#0000ff"><span style="text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Động cơ điện</span></font></strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;-&nbsp;</span><strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 14px;"><a href="http://thapgiainhiettashin.vn/dong-co-teco-1-2.html" style="text-decoration: none; color: blue;">Động cơ Teco</a>&nbsp;- &nbsp;</strong><a href="http://thapgiainhiettashin.vn/dong-co-phong-no-1-3.html" style="text-decoration: none; color: blue; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 25px; text-align: justify;">Động cơ ph&ograve;ng nổ&nbsp;</a><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;-&nbsp;<span style="font-size: 14px;"><strong>&nbsp;Hotline: 0913.201.426</strong></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><strong><img alt="" src="/uploads/images/images/dong-co-siemens1%20(1)(1).jpg" style="width: 900px; height: 672px;" /></strong></span></span></p> <p> <strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 14px;">TH&Ocirc;NG TIN LI&Ecirc;N HỆ ĐẶT MUA SẢN PHẨM</strong></p> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 14px;">- C&ocirc;ng ty TNHH TM Xương Minh</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 14px;">- VPGD: Nh&agrave; số 3, Khu Shop House, đường 2.2 Khu đ&ocirc; thị mới Gamuda Garden, đường Nam Dư, P. Y&ecirc;n Sở, Q. Ho&agrave;ng Mai, TP. H&agrave; Nội.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 14px;">- TEL: 046262 0101 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; HOTLINE: 0913 201 426</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 14px;">- Email : daothanhbinh66@gmail.com - xuongminhcongty@gmail.com</span></p>


Sản phẩm cùng loại